Interaktiivinen viestintä

Viestin perillemenon ratkaisee oikein valittu, tavoitteellinen strategia ja sen mukainen toteutus.

Interaktiivisuus on vuorovaikutteista viestintää, joka mahdollistaa palautteen antamisen. Viestin vastaanottajalla on mahdollisuus osallistua viestintätapahtumaan esimerkiksi ohjaamalla viestintävälineen sisältöä haluamaansa suuntaan.

Perustiedotuksen lisäksi käyttäjät voivat perehtyä tarkemmin heitä kiinnostaviin asiakokonaisuuksiin, ladata organisaationne esitemateriaalia ja heille soveltuvan yhteyshenkilön kontaktitiedot mukaan.

Näytöt reagoivat useaan samanaikaiseen kosketukseen, joten esimerkiksi ruokalistan selaaminen ravintolassa pöytään upotetun interaktiivisen näytön avulla onnistuu usealta henkilöltä samaan aikaan.

Digitaalinen markkinointiviestintä

Digitaalisen markkinointiviestinnän suunnittelussa korostuu erityisesti viestinvälityksen interaktiivinen luonne; mainostajan ja vastaanottajan välinen vuoropuhelu. Miten vuoropuhelua rakennetaan ja ylläpidetään niin, että lopputulos auttaa mainostajaa saavuttamaan tavoitteensa myynnissä ja markkinoinnissa?

Interaktiivisuus toteutuu digitaalisessa markkinointiviestinnässä monella eri tasolla samanaikaisesti. Asiakassuhdetta rakentava, vuorovaikutteinen kampanja synnyttää mielikuvia, tuottaa positiivisia käyttäjäkokemuksia, kirvoittaa yksittäisiin ahaa-elämyksiin – ja johtaa haluttuun reaktioon.

Me auttamme - kysy lisää

Kokemus ja referenssit interaktiivisten digitaalisten ratkaisuiden suunnittelusta ja toteutuksesta ovat viime vuosina kirineet alan kärkeen. Autamme teitä löytämään tehokkaimmat keinot asiakassuhteen interaktiivisuuden vahvistamiseen ja toteutamme innovatiivisesti yhdessä valitut, toimivimmat mahdolliset ratkaisut.

Partnerit