Sisäinen viestintä - perusedellytys toiminnan ja henkilöstön kehitykselle

Sisäisen viestinnän avulla yrityksen johto edistää organisaation muutoskykyä ja antaa palautetta onnistumisista sekä innostaa organisaation ihmiset toimimaan liiketoiminnan tavoitteiden mukaisesti. Sisäisen viestinnnän keinoin saadaan kerättyä myös tarvittavaa tietoa organisaatiosta päätöksenteon pohjaksi.

Digital Signage järjestelmä on apuna

  • sisäisen viestinnän kehittämisessä
    • intranetistä ja paperijakeluista ajantasaiseen, koko yrityksen kattavaan tiedonvälitykseen
  • tuottavuuden kasvattamisessa
  • prosessien tehostamisessa
  • ohjeistuksen ja vikatilanteiden hallinnassa
  • kehittämässä työturvallisuutta
  • henkilöstölle suunnatun viestinnän nopeuttamisessa reaaliaikaiseksi
  • henkilöstön perehdytyksessä
Partnerit