Digital Signage.fi web-sivujen käyttöehdot

Digital Signage.fi:n web-sivujen käyttö edellyttää alla annettujen ehtojen hyväksymistä.

Digital Signage.fi:n web-sivut sisältävät tekijänoikeudellisesti suojattua materiaalia. Oikeudet, joita ei näissä käyttöehdoissa erikseen mainita, pidätetään. Ilman etukäteistä suostumusta, sivujen sisällön kokonaisvaltainen tai osittainen kopiointi, siirtäminen, jakelu tai tallettaminen on kiellettyä. Sivuja saa katsella ja tarkatella tietokoneelta sekä tulostaa osia henkilökohtaista käyttöä varten. Digital Signage:n sisältämiin asiakirjoihin saattaa liittyä erillisiä käyttöehtoja, jolloin myös nämä lisäehdot vaikuttavat asiakirjoihin.

Digital Signage.fi varaa oikeuden muuttaa sivujen käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, sivujen ominaisuuksia sekä muuttaa tai lakkauttaa sivuilla tarjottavia palveluita ilman ennakkoilmoitusta ja syytä ilmoittamatta. Digital Signage.fi:llä on myös oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- tai päivitystoimenpiteiden ajaksi.

Digital Signage.fi ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden sivujen tai sähköisten palveluiden käytöstä tai käytön estymisestä tai näihin liittyvistä vahingoista. Digital Signage.fi ei takaa, että web-sivut toimivat keskeytyksettä tai virheettömästi.

Näillä sivuilla annettua informaatiota ja materiaalia ei voida missään tilanteessa pitää Digital Signage.fi:tä sitovana tarjouksena, kehotuksena tai sitoumuksena, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Tarkempia tietoja tarjottavista tuotteista ja palveluista saa ottamalla yhteyttä Digital Signage.fi:n.

Digital Signage.fi ei vastaa kolmannen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon näiltä sivuilta voi olla linkki. Digital Signage.fi:n ulkopuolisen, kolmannen osapuolen linkin sisältyminen sivuille ei kuitenkaan viittaa, että Digital Signage.fi kannattaisi, mainostaisi tai promotoisi kyseisiä sivuja tai niillä mainittuja tuotteita tai palveluita.

Lähettämällä materiaalia Digital Signage.fi:lle esimerkiksi sähköpostitse tai Digital Signage.fi:n web-sivujen kautta lähettäjä hyväksyy ja vahvistaa, että lähetetty aineisto ei ole laitonta tai julkaistavaksi kelpaamatonta, ei sisällä viruksia tai muita epäpuhtaita ja tuhoavia ominaisuuksia, on lähettäjän omaa tai siihen on rajoitukseton käyttöoikeus, jotta Digital Signage.fi voi käyttää lähetettyä aineistoa maksutta ja vastuuvelvoiteitta. Lähettäjä ei myöskään esitä lähetettyyn aineistoon perustuvia vaateita Digital Signage.fi:ä kohtaan sekä sitoutuu hyvittämään kulut, jotka mahdollisesti muodostuvat Digital Signage.fi:lle, mikäli kolmas osapuoli ryhtyy toimenpiteisiin lähetetyn aineiston johdosta.

 

 

Partnerit